عنوان خدمت: سازه گاتیگ طرح اسپانیایی

واحد قیمت

متر مربع

قیمت

-

شرح خدمت:

مشخصات سازه:

سازه دارای ستون به ارتفاع 4 متر و قوس ارتفاع 1.8 متر و ارتفاع نهایی5.8متر در نقطه اوج گلخانه میباشد.

عرض دهانه سالنها 9.6 مترمیباشد.

فاصله ستونها از یکدیگر در ردیف های کناری 2.5متر و در ردیف های میانی 5متر میباشد.

فونداسیون بصورت بتون درجا و به ابعا 50*50 و ارتفاع 60 سانتیمتر میباشد.

ستونهای سازه از نوع گالوانیزه گرم و سطح مقطع 80*80 میلیمتر و ضخامت دو میلیمتر و ارتفاع 4متر میباشد.

کلیه سرستونها از نوع پیچ و مهره ای بوده و ناودانی های سازه بصورت 7خم و با ضخامت 2.5میلیمتر میباشد.

قوسهای سازه از لوله قطر 2 اینچ و ضخامت 2 میلیمتر و ازنوع گالوانیزه گرم بوده و هم چنین رابط قوسها از لوله 1.1/4اینچ و ضخامت 2 میلیمتر و گالوانیزه گرم و شبکه خرپا بصورت wو از لوله قطر 1 اینچ و ضخامت 2میلیمتر و گالوانیزه گرم میباشد. ●کلیه بستها و پیچ و مهره های مصرفی گالوانیزه میباشد.

دریچه های سازه از نوع بال کبوتری ودارای عرض 1.5 متر در سرتاسر سالن وکورس 1.25متر بوده که به شمارگان 2 عدد برای هر سالن نصب خواهد شد که سیستم محرکه بصورت برقی و کنترل هوشمند میباشد.

پلاستیک مصرفی سازه از نوع وطن ترکیه و دارای ضخامت 200 میکرون،یووی 10 درصدو انتی فوگ میباشد.

کلیه اهن الات و اتصالات مصرفی فلزی درسازه بمدت ده سال دربرابر زنگ زدگی و پلاستیک سازه بمدت سه سال دربرابر مقاومت به اشعه ی یووی و نقاط فنی دارای ضمانت کتبی و سازه نیز به مدت دو سال مشمول خدمات پس از فروش رایگان میباشد.

ارزش سازه به ازای اجرای هر متر مربع از سازه شامل تامین مصالح و ساخت و نصب کامل و تحویل طبق معیارهای قید شده در بندهای فوق مبلغ . تومان میباشد.

سازه گاتیگ طرح اسپانیایی

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه نام مشتری تاریخ