عنوان خدمت: سازه بال کبوتری سیرکولار ارتفاع ۴.۷ متر

واحد قیمت

متر مربع

قیمت

-
سازه بال کبوتری سیرکولار ارتفاع ۴.۷ متر
کلمات کلیدی
# # # # # # # #

شرح خدمت:

مشخصات سازه

فونداسیون بتونی به ابعاد ۵۰×۵۰

ستونها قوطی ۶×۶ یا لوله ۶گالوانیزه گرم ضخامت دو میل به ارتفاع ۳ متر

فاصله ستونها در طول ۳ متر

عرض دهنه ۸متر و ۹ متر

قوسها لوله ۵ گلوانیزه گرم ضحامت دو میل

رابط قوس لوله ۳ و ۲.۵ (بسته به عرض دهانه قوس) گالوانیزه گرم و ضخامت ۲ میلیمتر.

شبکه خرپا بصورتw و از لوله ۳ و ۲.۵

بادبندها و تقویتی مهاری کشت از لوله ۴

مهاری های طولی از لوله ۴ گالوانیزه گرم ضخامت ۲ میلیمتر

سیم های قیم از نوع گالوانیزه گرم و ضخامت ۲.۵ میلیمتر شرکت صنایع مفتولی زنجان

دریچه های باله کبوتری به عرض ۱.۲۵ سانتی متر و در طول سازه که به تعداد یک دریچه برای هر ناودان تعبیه خواهد شد و دارای سیستم محرکی برقی میباشد.

دریچه جانبی یک عدد.

پلاستیک از نوع ایرانی مارک رخ یا شیمی و یا نیلوفر پلاستیک دارای درصد یووی ۸ درصد و ضخامت ۲۲۰ میکرون.

به ازای هر متر مربع از تامین طبق بندهای فوق و ساخت و مونتاژ و نصب کامل متری . تومان

سازه ارتفاع بال کبوتری سیرکولار ارتفاع ۴.۸متر

سازه ارتفاع بال کبوتری سیرکولار ارتفاع ۴.۸متر

سازه ارتفاع بال کبوتری سیرکولار ارتفاع ۴.۸متر

سازه ارتفاع بال کبوتری سیرکولار ارتفاع ۴.۸متر

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه نام مشتری تاریخ