نام پروژه: سلیمانیه عراق

نام مشتری
به مدیریت کمپانی لالو
کشور عراق
استان سلیمانیه
شهر سلیمانیه
آدرس کیلومتر ۵ جاده دوکان
تلفن  
موبایل  
ایمیل  
وب سایت  
تاریخ اجرای پروژه 1390

گالری